Vi som jobbar på Procas Business Relations AB har lång arbetserfarenhet inom Rekrytering, bemanning samt kompetensutveckling inom affärsmannaskap. Vi jobbar med rätt kandidater som är anpassade efter bolagens behov, värderingar och långsiktiga mål genom utveckling.

Det gör vi genom:

  • Bemanning och rekrytering
  • Utbildning
  • Karriär- och kompetensutveckling

Affärsidé, vision och kärnvärden

Procas affärsidé att vara det självklara valet för bolag som har personal- och kompetensutvecklingsbehov på kort- och lång sikt. Procas vision är att vara en kompetenspartner för individer och företag. Procas kärnvärden är: