Vi som jobbar på Procas Business Relations AB har lång arbetserfarenhet inom Rekrytering, bemanning samt kompetensutveckling inom affärsmannaskap. Vi jobbar med rätt kandidater som är anpassade efter bolagens behov, värderingar och långsiktiga mål genom utveckling. Det gör vi genom, Bemanning och rekrytering, Utbildning, Karriär- och kompetensutveckling.

Varför skall en kund köpa av Procas?

Procas Business Relations är en fokuserad partner som löser era kompetensbehov snabbt och effektivt. Vi hittar kandidater med rätt kompetens men också med rätt inställning och potential. Erbjuder ni utmanande arbetsuppgifter och är ni en attraktiv arbetsplats för våra kandidater?