Våra kvalitetssäkrade processer säkerställer att ditt bolag får rätt medarbetare på rätt plats i din verksamhet. Procas har ett brett nätverk av kompetenta konsulter och erbjuder bemanning inom sina kärnområden och hjälper dig vid:

  • Arbetstoppar
  • Säsongsvariationer
  • Konjunktursvängningar
  • Plötsligt ökad efterfrågan
  • Föräldraledighet
  • Sjukfrånvaro

Betala bara för den tid konsulten faktiskt jobbar! Vi tar ansvar för arbetsgivaravgifter, sjuklön och semesterersättning, vilket möjliggör för dig som kund att sänka dina fasta kostnader. Vi tar även hand om administrativ hantering som exempelvis löneutbetalningar och semesterplanering. Och vi spar din tid genom att ta hand om hela tillsättningen.